Stopala 2 40H

Stopala 2 40H

Vse originalne dele Yamaha za stopala vašega izvenkrmnega motorja 40H. S posredovanjem, da je prijeten na serijsko številko motorja.

1 663453790094 BRADAVICO, CEV

2 688453750000 BLAŽILNIK, PEČAT

3 688452140200 KRITJE, DOVODU VODE

4 688452150200 KRITJE, DOVODU VODE

5 987800553500 VIJAK

6 901850590400 MATICA

7 664453710100 ZAVIHEK-TRIM

8 975750867500 VIJAKOV

9 929900810000 PRANJE, POMLAD

10 929900860000 PRANJE, TABLICE

11 953800860000 MATICA

12 936061201900 PIN, ZIDNIM VLOŽKOM

13 970751004000 VIJAK(64J)

14 929901010000 PRANJE, POMLAD

15 929901060000 PRANJE, TABLICE

16 975950858500 VIJAK, S PODLOŽKO

17 929900810000 PRANJE, POMLAD

18 929900660000 PRANJE, TABLICE

19 902021206000 PRANJE, TABLICE

20 6H4443610000 CEVI, VODA S

20 6H4443611000 CEV, L VODE

21 904301207200 TESNILO

22 663443670000 BLAŽILNIK, VODA PEČAT

23 663459870200 DISTANČNIK

24 670459970200 DISTANČNIK

25 929901620000 PRALNO-SUŠILNI STROJ, NAVADEN

26 901711601100 MATICA, GRAD

27 914903003000 PIN, COTTER